Τρίτη, 25 Μαΐου 2010

Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ NASA

Rho Ophiuchi Wide Field

See Explanation.  Clicking on the picture will download  the highest resolution version available.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου